Posiedzenie Komitetu z dnia 8.11.2022

W dniu 8 listopada 2022 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO, za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  1. Omówienie projektu Regulaminu konkursu PROO edycja 2023 oraz uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych;
  2. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030”. Wykonawca badania: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, TEMBOLab.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: