Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Organizacje Poradnicze

line_nasze_programy.png
logo

Organizacje Poradnicze

Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowych zajmującym się poradnictwem.

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 dotyczy organizacji poradnictwa działających na rzecz upodmiotowienia osób doświadczających trudności życiowych, niesamodzielnych, niezaradnych życiowo, znajdujących się w kryzysie, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, kształtując tym samym system wartości wspólnoty i wyrażając interesy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Organizacje poradnicze poprzez realizację funkcji usługowej oraz artykulację i rzecznictwo interesów osób i grup społecznych, przyczyniają się do budowy i rozwoju dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, w którym osoby, które z różnych powodów znalazły się na peryferiach życia społecznego mogą skorzystać z praw przysługujących obywatelom w demokratycznym państwie.

 

W ramach Programu wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:

  • poradnictwo prawne;
  • poradnictwo obywatelskie;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
  • poradnictwo konsumenckie;
  • poradnictwo zawodowe.

Celem strategicznym Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli. Wsparcie udzielone organizacjom obywatelskim, działającym w systemie poradnictwa oraz poprawa stabilności ich funkcjonowania powinny się przyczynić do zwiększenia efektywności i skuteczności tego systemu.

 

Program składa się z czterech Priorytetów:

 

1.
Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Priorytet ten zakłada wsparcie organizacji prowadzących poradnictwo
i wspierających poradnictwo w zakresie ich rozwoju instytucjonalnego.

2.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych

Priorytet 2. przewiduje wsparcie realizacji usług poradniczych, w szczególności
w przypadkach, gdy działalność taka jest zagrożona na skutek braku stabilności finansowej organizacji.

3.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na działania edukacyjno-informacyjne społeczeństwa, w tym kampanie społeczne w zakresie dostępu do różnych form poradnictwa, upowszechniające znajomość przepisów prawa, wiedzę o dostępności do istniejącej sieci instytucji i organizacji świadczących usługi poradnictwa.

4.
Priorytet 4. Regranting

W tym priorytecie założono wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej (takie jak m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz placówki poradnictwa rodzinnego związków wyznaniowych), które w związku z tym nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań.

 

Budżet Programu na lata 2022-2033 wynosi 176,5 mln zł.

Niw Bip
Organizacje Poradnicze
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
NIW
17 sierpnia, 2022 10:52
Wprowadził informację do BIP:
NIW
17 sierpnia, 2022 10:52
Ostatnio modyfikował:
23 sierpnia, 2022 11:40
Historia zmian:

Zaktualizowane 2022-08-23 @ 11:40:34 [aktualna wersja] przez NIW

Zaktualizowane 2022-08-17 @ 14:00:16 przez NIW

Zaktualizowane 2022-08-17 @ 12:05:27 przez NIW

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare