Posiedzenie Komitetu z dnia 16.06.2020

W dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO (dalej „Komitetu”), za pomocą platformy Microsoft Teams.

Celem spotkania było:

  • przedstawienie informacji o wdrażaniu Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich w 2020 roku;
  • zaprezentowanie raportu z monitoringu PROO za lata 2018-2019;
  • przedłożenie sprawozdania z realizacji PROO w 2019 roku
  • przedstawienie wyników ewaluacji on-going (Priorytet 5).

Posiedzenie Komitetu wypełnia założenia Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: