Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Edycja 2024

news.png

Podręcznik dla beneficjentów Programu NOWEFIO 2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem dotyczącym realizacji projektów dofinansowanych  w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2024. Przewodnik zawiera przydatne informacje i wskazówki związane m.in. z wydatkowaniem środków publicznych,  promocją działań czy wymaganiami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
W ramach konkursu złożonych zostało 1997 ofert, do dofinansowania zakwalifikowanych zostały 204 najwyżej ocenione oferty.

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2024 NOWEFIO organizacje złożyły 1997 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostały 204 oferty, w tym:

 • w Priorytecie 2 – 117 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 103;
 • w Priorytecie 3 – 45 najwyżej ocenione oferty – do progu punktowego A 96,5;
 • w Priorytecie 4 – 42 najwyżej ocenione oferty – do progu punktowego A 93.

 

W Priorytecie 4, w celu wykorzystania środków dostępnych w ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2024 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

 

Wyniki konkursu:

Wyniki odwołań oceny formalnej NOWEFIO, edycja 2024

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie NOWEFIO 2024 zakończona!

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2024 Programu NOWEFIO.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach konkursu NOWEFIO w Priorytetach 2-4: na 1997 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 33 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

 • drogą pocztową;
 • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na fio@niw.gov.pl;
 • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2024.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2024 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

 

W ramach Priorytetu 1 edycji 2024 NOWEFIO organizacje złożyły 71 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w dwóch ścieżkach:

 

 • – Regranting wojewódzki
 • – Regranting tematyczny

 

Do dofinansowania przeznaczonych zostało 28 ofert:

 

 • – Regranting wojewódzki – 23 oferty;
 • – Regranting tematyczny – 5 ofert.

 

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

 

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. W przypadku województw, w których do dofinansowania w ramach regrantingu wojewódzkiego wybranych zostało kilku Operatorów NIW-CRSO zorganizuje spotkania dla Operatorów celem uzgodnienia zasad współpracy w ramach realizowanych ofert.

 

Karty ocen ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od daty rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Zapraszamy na cykl webinariów informacyjnych dotyczących konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2024 (Priorytety 2-4).

 

Poniżej prezentujemy zestawienie informacji o planowanych webinariach:

 

Webinar Termin Link
Webinarium ogólne NOWEFIO 2023-10-17

godz. 12:00

https://niwcrso.clickmeeting.com/nowefio-2024-webinarium-informacyjne
Q&A FIO nr 1 2023-11-03

godz. 12:00

https://niwcrso.clickmeeting.com/q-a-nowefio-2024-nr-1
Q&A FIO nr 2 2023-11-24

godz. 12:00

https://niwcrso.clickmeeting.com/q-a-nowefio-2024-nr-2

Ocena formalna ofert złożonych w konkursie w edycji 2024 w ramach Rządowego Programu NOWEFIO Priorytet 1 zakończona!

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO Priorytet 1.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

 

 • – NOWEFIO Priorytet 1: na 71 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, wszystkie oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Podsumowanie naboru ofert w edycji 2024 w ramach Rządowych Programów: NOWEFIO Priorytet 1.

 

Dnia 25 września 2023 r., o godzinie 14.00 zakończył się nabór ofert w ramach ostatniego otwartych konkursów ogłoszonych w ramach Rządowego Programu NOWEFIO Priorytet 1.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć ofertę w konkursie podczas trwającego niemal dwa miesiące naboru: od 3 sierpnia do 25 września 2023 r.

 

W trakcie naboru wpłynęło 71 ofert w Priorytecie 1 Rządowego Programu NOWEFIO.

 

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest do końca listopada 2023 roku.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 1.

Mikro-Inicjatywy

 

Priorytet 2.

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

 

Priorytet 3.

Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

 

Priorytet 4.

Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

 

Termin naboru ofert oraz opublikowania wyników:

 

Konkurs Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Ogłoszenie wyników
NOWEFIO – Priorytet 1 03.08.2023, godz. 14.00 25.09.2023, godz. 14.00 Do końca 11.2023
NOWEFIO – Priorytety 2-4 16.10.2023, godz. 14.00 27.11.2023, godz. 14.00 Do końca 02.2024

 

Szczegółowe pytania na temat konkursów będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo: FIO@niw.gov.pl

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które pojawią się wkrótce w tej zakładce oraz zachęcamy do uczestnictwa w webinariach informacyjnych. Szczegółowa informacja na temat webinariów o konkursie będzie aktualizowana na stronie NIW-CRSO.

Konsultacje Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2024

W związku z przygotowywanym naborem w otwartym konkursie ofert Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2024, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2024.

Szczegóły znajdują w zakładce Konsultacje Społeczne.

Niw Bip
Edycja 2024
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
Dawid Krupa
11 lipca, 2023 15:30
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Krupa
11 lipca, 2023 15:30
Ostatnio modyfikował:
Łukasz Ofiara
14 czerwca, 2024 01:17
Historia zmian:

Zaktualizowane 2024-06-14 @ 01:17:14 [aktualna wersja] przez Dawid Krupa

Zaktualizowane 2024-06-14 @ 01:17:04 przez Łukasz Ofiara

Zaktualizowane 2024-06-14 @ 01:16:50 [zapisana automatycznie] przez Łukasz Ofiara

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare